Audiciensinfo.nl is vernieuwd

 Veel audiciens hebben, vooral tijdens hun opleiding, gebruik gemaakt van de vele otoscopiebeelden die te vinden zijn op www.audiciensinfo.nl  . Deze site werd omstreeks het jaar 2005 opgezet als platform voor lesmateriaal van docenten van de AA-opleiding  (een eigen opleiding van Beter Horen en Schoonenberg, die later is opgegaan in het da Vinci college te Dordrecht).  Aanvankelijk was er uitsluitend theoretisch lesmateriaal te vinden. Later werd dit uitgebreid met animatie inzake anatomie en nog later kwamen daar, door het toenemende aantal video-otoscopen, heel veel foto’s van otoscopiebeelden bij.

Na het overlijden van Hans Themans, die als grote inspirator van deze site genoemd moet worden, werd de site eigenlijk enige tijd verwaarloosd. Echter sinds vorig jaar is er samen met een aantal nieuwe vrijwilligers  hard gewerkt om de site totaal te vernieuwen, veiliger te maken en een eigentijdser uiterlijk te geven. Dat proces is nu volbracht en het resultaat mag gezien worden.

Educatiemateriaal

De inhoud van de site moet gezien worden als educatiemateriaal. Men kan er een aantal animatie filmpjes vinden over anatomie, pathologie en otoscopie. Ook zijn er honderden otoscopie foto’s te zien, netjes gerubriceerd per aandoening. Iedere foto die getoond wordt, werd ooit gemaakt door een audicien. Niet alleen Nederlandse audiciens, maar ook af en toe ook een Belgische. Bovendien is vrijwel iedere foto voorzien van commentaar van een kno-arts.

Nieuwe foto’s inzenden

Ook nu hoopt men weer op actieve deelname van audiciens. Enerzijds door nieuwe foto’s in te sturen, anderzijds door de site veelvuldig te bezoeken teneinde kennis op peil te houden. Ook is het nu mogelijk om een bericht te ontvangen als er nieuw materiaal gepubliceerd wordt.

Nieuwe foto’s kunnen opgestuurd worden naar redactie@audiciensinfo.nl , waarna ze beoordeeld worden op bruikbaarheid. Niet iedere foto heeft voldoende kwaliteit om geplaatst te worden. Denk hierbij aan de scherpte, de kleur, het aantal pixels en niet in de laatste plaats hoe “het probleem” in beeld wordt gebracht. Nadat een kno-arts het otoscopiebeeld van  commentaar heeft voorzien, wordt deze op de site geplaatst, met de naam van de audicien.
Daarbij is het zeker niet de bedoeling dat deze kno-beoordeling zou mogen dienen als een soort bevestiging of een oor pluis, of niet pluis is. Als iets verdacht is als “niet pluis”, dan moet de audicien altijd insturen.

The Crew

Op dit moment geven  kno-artsen Linda Schot en Hans Joustra commentaar op de aangeleverde foto’s. De redactie wordt gevormd door Second Opinion (Wouter de Wolf en Ed de Geus) die ook de sponsering en realisatie van de site voor hun rekening nemen.

Audiciensinfo:

Redactie:

Ed de Geus
Wouter de Wolf

E-mail:

redactie@audiciensinfo.nl

Uw inzending:

Heeft u interessant les- of trainingsmateriaal dat u ter beschikking van andere audiciens wilt stellen?

Neem dan contact op met Ed de Geus om hiervoor een plekje te reserveren op audiciensinfo.nl.

Stuur materiaal in

Mailing list:

Wenst u op de hoogte te blijven van onze laatste foto's/artikelen?

Abonneer u dan op onze mailinglist.