Team

Hierbij een overzicht van de mensen die Audiciensinfo in de lucht houden:

Linda Schot, KNO-arts.

Linda Schot is tot mei 2018 werkzaam geweest op de afdeling KNO van het Academisch Medisch Centrum (tegenwoordig AmsterdamUMC – locatie AMC). In die tijd heeft ze daar haar opleiding gedaan tot KNO arts en heeft ze ook nog een jaar in het Medisch Centrum Alkmaar als KNO arts gewerkt. Op 62 jarige leeftijd is ze gestopt in het AMC, niet omdat ze het werk niet meer leuk vond, maar omdat ze meer vrijheid wilde hebben, ook om nieuwe dingen te doen.

Linda: Het is heerlijk. Ik ben duikerarts en ZZP-er geworden en ik werk ook nog als KNO arts op de prof van Gilseschool (cluster 2). De Keel-, Neus-, Oorheelkunde blijft enorm interessant, dus ik vind het heel fijn om ook nog via audicieninfo bij de KNO betrokken te blijven.

Hans Joustra, KNO-arts.

30 jaar ben ik als KNO-arts werkzaam geweest in het OLVG te Amsterdam. Ik ben nu met pensioen.
Mijn voorliefde in het vak is altijd de Audiologie en Otologie geweest. Vandaar mijn samenwerking met Hans Themans die in die tijd KNO-arts in Amstelveen was. Na zijn overlijden heb ik samen met Rob van de Hulst en Linda Schot zijn werk voor de Audiciens opleiding voortgezet zoals het onderwijs in otoscopie en oorpathologie.

Een nieuwe hobby binnen het vak is geluidpathologie, zoals Tinnitus, Hyperacusis en Lawaai. Een zeer fascinerend nieuw onderdeel met ook een beetje neuropathologie. Onderdelen die ook voor de audicien steeds belangrijker gaan worden. Ook deze onderdelen zijn al in de cursussen geïntegreerd.

Ed de Geus, audicien.

Ed is sinds 1978 audicien en werkt sinds 2012 voor Second Opinion hoortoestellen te Harderwijk en Badhoevedorp. Hij heeft zich de laatste 15 jaar regelmatig bezig gehouden met de educatie van jonge aankomende audiciens. Daarbij werkte hij veel samen met Hans Themans (KNO-arts), met wie hij onder andere  “audiciensinfo” opzette.
Vrijwel de gehele technische realisatie, voor wat betreft de animatie- en instructiefilms, alsmede de bouw en het onderhoud van de  website, komen voor zijn rekening.

Ook is hij coördinator en contactpersoon voor deze website.

Wouter de Wolf, audicien.

Wouter werkt eveneens bij Second Opinion Hoortoestellen. Hij is reeds vanaf 1984 audicien. Hij startte zijn carriere bij Horen Nederland, waar hij op zeker moment medeeigenaar werd. Na de  verkoop aan Beter Horen heeft hij bij veel bedrijven  als free-lancer gewerkt. In 2012 heeft hij samen met Ed de Geus Second Opinion Hoortoestellen opgericht.
Ed en Wouter geven samen trainingen aan audiciens. Bijvoorbeeld de Second Opinion Casuïstiek trainingen  en de Tri-trainingen.

Wouter heeft veel teksten op de site geredigeerd en veel werk verzet t.b.v. de realisatie en vormgeving van de website.

Audiciensinfo:

Redactie:

Ed de Geus
Wouter de Wolf

E-mail:

redactie@audiciensinfo.nl

Uw inzending:

Heeft u interessant les- of trainingsmateriaal dat u ter beschikking van andere audiciens wilt stellen?

Neem dan contact op met Ed de Geus om hiervoor een plekje te reserveren op audiciensinfo.nl.

Stuur materiaal in

Mailing list:

Wenst u op de hoogte te blijven van onze laatste foto's/artikelen?

Abonneer u dan op onze mailinglist.