previous arrow
Radicaalholtes 10
Radicaalholtes 10

Bij het bekijken van deze fraaie foto was de eerste vraag die bij mij opkwam, of cliënt aan het rechteroor is geopereerd.
Het is duidelijk dat de laterale koepelholte wand voor het grootste deel afwezig is. Je zou dus kunnen zeggen dat er een enorme uitbreiding van het Pars Flaccida te zien is. Met duidelijk zichtbaar de hamerkop en een flink stuk van het lichaam van de incus.
Verder zie je daar de chorda tympani lopen, terwijl het pars tensa van het trommelvlies duidelijk kalk en littekens bevat.

Ik ben ook benieuwd naar het gehoor van deze cliënt . met name hoe groot het geleidingsverlies is. Dat zou best wel eens mee kunnen vallen.
Kortom een interessante casus.

Commentaar: Hans Themans
Inzending : 9-2-2017
Door: Lilian Rutgers

Radicaalholtes 9
Radicaalholtes 9

Het rechteroor. De gehoorgang is tijdens de operatie gedeeltelijk, maar wel tijdelijk, uitgenomen en weer teruggeplaatst tijdens de operatie. Het trommelvlies toont verkalkingen en plaatselijk een gedekte perforatie. Het beeld is wat vreemd omdat het teruggeplaatste botje niet geheel op zijn oorspronkelijke plaats is vastgegroeid maar ietwat gekanteld is. Dat zie je op 11 uur en op 2 uur. Het pars flaccida is daardoor niet waar te nemen. Dit is de moderne operatie methodiek om niet met een open radicale holte levenslang opgescheept te zitten.

Het linkeroor (boven), toont een droge rustige radicale holte. Links op het plaatje, zie je een gedekte trommelvlies perforatie. In het midden de facialis spoor. Tevens craniaal cerumen en een stukje van de voormalige koepelholte. Rechts in het plaatje zie je een deel van het geopende mastoïd.

Commentaar: Hans Themans
Inzending : juni 2015
Door: Wilgis Schoffelmeijer

Radicaalholtes 8
Radicaalholtes 8

Er is hier sprake van een linker oor met een enorme ruimte achterboven en achteronder, waarschijnlijk is hier sprake van een radicale holte. Mogelijkerwijs is de stapes nog aanwezig en ligt daar een restantje trommelvlies op. Het zichtbare beeld toont absoluut geen onrust.

Commentaar: Hans Themans
Inzending : september 2014
Door: Frank van de Belt

Radicaalholtes 7
Radicaalholtes 7

Deze foto toont een fraaie radicaalholte die, voor zover te overzien op de foto, fraai droog is. Wat zich achter het restant trommelvlies afspeelt kan ik niet beoordelen, maar ik vermoed dat er een ketenreconstructie is verricht. Een audiogram kan daar meer uitsluitsel over geven, mits er zowel een beengeleiding als een luchtgeleiding met goede maskering is gemeten. Want hier liggen de “Pitfalls” .

Commentaar: Hans Themans
Inzending : september 2014
Door: Frank van de Belt

Radicaalholtes 6
Radicaalholtes 6

In dit linker oor is een radicale mastoidectomie verricht. Het dak bevindt zich aan de bovenzijde, linksonder is nog de halfronde vorm van het restant van de gehoorgang te zien. Aan de rechterkant, in het middendeel, promineert de benige bedekking van de nervus facialis, het zogenaamde facialisspoor, en vormt daarmee de scheiding tussen middenoorregio en mastoid. Rechtsboven is de nauwe toegang vanuit middenoorregio naar mastoid opengelegd.
In de mediale wand van het (voormalige) middenoor is rechts het promontorium (de welving van de eronder liggende cochlea) zichtbaar, met aan de bovenzijde het kuiltje van het foramen ovale (de stapes is niet meer aanwezig) en aan de onderzijde zou het kuiltje van het foramen rotundum liggen, maar deze is niet goed te herkennen in dit beeld.

Commentaar: Linda Schot kno-arts
Inzending : onbekend
Door: onbekend

Radicaalholtes 5
Radicaalholtes 5

Wellicht is het een open deur als ik zeg dat bij een radicaal holte de spuit met afdrukmateriaal nimmer het nauwste deel van het oor, de ingang dus, mag passeren. Want anders krijg je het gestolde afdruk materiaal er nooit meer uit. Het opvullen met watjes is ook maar een doekje voor het bloeden, want watjes zijn samendrukbaar en dus kan de afdruk op een dieper niveau dan de ingang van de gehoorgang gemakkelijk dikker worden dan de ingang toelaat.
Inspectie van het zichtbare deel van de linker radicaalholte laat zien dat een schoonmaakbeurt van de holte langzaam aan geen overbodige luxe meer is, daarbij kunnen de losse haren van de kapper ook meteen worden verwijderd.

Commentaar: Hans Themans
Inzending : januari 2013
Door: Lydia Hoogendoorn

Radicaalholtes 4
Radicaalholtes 4

Hiernaast een rechter radicale holte met een gedekte perforatie achteronder in het trommelvlies en een beetje achterboven, zoals gebruikelijk is ook hier de hamerkop en de incus verwijderd om de koepelholte te overzien en te reinigen van cholesteatoom. Het koepelholte gebied en meer naar achteren, het antrum-gebied heeft een ietwat onrustig aspect.
De Holte is waarschijnlijk behandeld met gentiaanviolet waarvan nog resten te zien zijn. Op de voorwand van de holte zit nog wat cerumen. De facialis spoor (achterzijde van de plek waar de gehoorgang heeft gezeten is fraai en ruim afgeboord. Daardoor is een riant overzicht gekregen.

Commentaar: Hans Themans
Inzending : oktober 2011
Door: Frank van de Belt

Radicaalholtes 3
Radicaalholtes 3

Hierboven een linker radicale holte, met ter plekke van het trommelvlies een nog zichtbare hamersteel. Hamerkop en incus zijn verwijderd. In het openliggende koepelholte-gebied zijn luchthoudende cellen uitgeboord en open gelaten in het rotsbeen boven het audio-vestibulaire orgaan.

Commentaar: Hans Themans
Inzending : oktober 2011
Door: Frank van de Belt

Radicaalholtes 2
Radicaalholtes 2

Het gaat hier om een radicaalholte. De streng die van het facialis-spoor richting -dak/achterwand van de operatieholte- gaat, hoort daar (Chirurgisch technisch) niet. Het is een gemakkelijk weg te nemen streng, maar het feit dat de holte volkomen rustig is nodigt niet uit tot chirurgische interventie. Ik denk dat de behandelend KNO-arts het daarom zo gelaten heeft. Verder zie ik geen bijzonderheden.
In de tweede foto geef ik aan welke streng ik bedoel.,

Commentaar: Hans Themans
Inzending : 8-11-2010
Door: Danielle Ridderhof

Radicaalholtes 1
Radicaalholtes 1

Hier is sprake van een radicale holte links, waarbij je zelfs de reconstructie van het middenoor boven het ovale venster kunt ziien

Commentaar: Hans Themans
Inzending : 8-11-2010
Door: Danielle Ridderhof

next arrow
Radicaalholtes 10
Radicaalholtes 10
Radicaalholtes 9
Radicaalholtes 9
Radicaalholtes 8
Radicaalholtes 8
Radicaalholtes 7
Radicaalholtes 7
Radicaalholtes 6
Radicaalholtes 6
Radicaalholtes 5
Radicaalholtes 5
Radicaalholtes 4
Radicaalholtes 4
Radicaalholtes 3
Radicaalholtes 3
Radicaalholtes 2
Radicaalholtes 2
Radicaalholtes 1
Radicaalholtes 1
previous arrow
next arrow

 

Audiciensinfo:

Redactie:

Ed de Geus
Wouter de Wolf

E-mail:

redactie@audiciensinfo.nl

Uw inzending:

Heeft u interessant les- of trainingsmateriaal dat u ter beschikking van andere audiciens wilt stellen?

Neem dan contact op met Ed de Geus om hiervoor een plekje te reserveren op audiciensinfo.nl.

Stuur materiaal in

Mailing list:

Wenst u op de hoogte te blijven van onze laatste foto's/artikelen?

Abonneer u dan op onze mailinglist.