previous arrow
Otitis media 1
Otitis media 1

Hele mooie foto. Er is hier waarschijnlijk sprake van een rustige substantie of chronische overdruk van lucht aan de binnenzijde van het trommelvlies. Dit beeld zie je bijvoorbeeld ook bij een glasblazer of een trompettist. Het kan ook een rustig cholesteatoom zijn alhoewel ik die kans kleiner acht. Maar als een paal boven water staat dat dit een bomberend trommelvlies is in alle vier kwadranten. De zwelling van de kwadranten AB en AO zorgen ervoor dat de hamersteel onzichtbaar is geworden

Commentaar: (HHT)
Inzending : 7-2-2011
Door: Frank van der Belt B

Otitis media 2
Otitis media 2

Hier is sprake van een loopoor, met een gekanteld trommelvliesbuisje hoogstwaarschijnlijk los in de gehoorgang. Ook is er een behoorlijk diep pars flaccida met een rustig aspect. Ik kan niet zien wat voor operatie er is gedaan, maar dit oor heeft een purulente uitvloed. De perforatie waaruit de pus zou moeten komen kan ik niet zien, daarvoor moet het oor eerst schoongemaakt worden. Voor een diepe otitis externa vind ik het beeld van de gehoorgang eigenlijk te rustig.
Conclusie terug naar de behandelend KNO-arts.

Commentaar: (HHT)
Inzending : 7-2-2011
Door: Kirsten Alberts B

Otitis media 3
Otitis media 3

Deze foto toont in het voor- boven en het vooronderkwadrant een ophoping van vuil/cholesteatoom/pus (debris). Er kan hier sprake zijn van een loopoor met ophoping van vuil/cholesteatoom/pus in het achter-boven en achter-onder-kwadrant. Het trommelvlies aldaar puilt lichtelijk uit, echt bomberen mag je het niet noemen. Want een deel van de hamersteel is zichtbaar. Dat is bij een flink bomberend trommelvlies niet zichtbaar.

Commentaar: (HHT)
Inzending : 4-9-2011
Door: Kirsten Alberts B

Otitis media 4
Otitis media 4

Dit een mooie opname van een linker trommelvlies met daarachter luchtbellen in het vocht.
De vloeistof bij OME (Otitis Medea met Effusie) is eiwithoudend en daardoor ontstaan er gemakkelijk luchtbellen indien er ook nog lucht in het middenoor zit of erin wordt gebracht.
Indien volwassenen een eenzijdige OME hebben moet ook de neuskeelholte bekeken worden of er aan de aangedane zijde een belemmering van de buis van Eustachius te ontdekken is.
Ook een te wijde buis van Eustachius kan een oorzaak zijn van het OME beeld, het is dan zaak om bij het snuiten van de neus overdruk in de neus en neuskeelholte te vermijden door bij het snuiten slechts één neusgat af te sluiten en pas daarna het andere neusgat schoon te blazen.

Commentaar: Hans Themans
Inzending : 16-6-2011
Door: Brenda Poismans - Timmermans B

Otitis media 5
Otitis media 5

Dit is een niet pluis beeld al zou je dat op het eerste gezicht niet meteen zeggen.Het trommelvlies is intact, maar wel ingetrokken, met een verkorte hamersteel. Het gevolg is dat het trommelvlies op het lange been van de incus ligt en daar waarschijnlijk mee is verkleefd.
Het bijzondere is dat het lange been van de incus niet verkort is maar geheel compleet met het knikje aan het eind een gewrichtsverbinding heeft met de stapes.Dat zie je niet zo vaak.
Het enige dat jammer is, is dat het pars flaccida onvoldoende is afgebeeld.

Commentaar: Hans Themans
Inzending : 12-10-12
Door: Lilian Rutgers B

Otitis media 6
Otitis media 6

Wat een fraaie foto van een chronische otitis media met een perforatie in het rechter trommelvlies ter plaatse van het achterboven en achteronderkwadrant. Structuren van het middenoor in de perforatie zijn, ten gevolgde van een grote hoeveelheid pus en mogelijk cholesteatoom, niet zichtbaar of niet meer aanwezig.
Als ik zoiets zie dan jeuken mijn handen nog steeds om hier iets aan te gaan doen.

Commentaar: Hans Themans
Inzending : 12-10-12
Door: Lilian Rutgers B

Otitis media 7
Otitis media 7

Het gaat hier om een rechter oor. Het trommelvlies is nog intact. De foto laat een beeld zien van een Otitis Media met Effusie (OME) en intrekkingen in koepelholte en achter-boven kwadrant van het trommelvlies, deze laatst genoemde intrekking maakt dat trommelvlies op het lange been van de incus is gaan liggen (myringo-incudopexie). Niet pluis, om meerdere redenen!
In de eerste plaats een OME, bij een kind veel voorkomend, bij een volwassene altijd verdacht voor een probleem in de neus of nasopharynx, bijvoorbeeld een carcinoom. Doorsturen dus.
De intrekkingen duiden op een langer bestaand probleem, een intrekking in de koepelholte geeft risico op een cholesteatoom en bij dit oor met een OME (dus buis van Eustachius probleem) een reëel toekomstperspectief. Ook de intrekking in het achter-boven kwadrant duidt op een langer bestaand probleem. Het beeld dient bekend te zijn bij de behandelend arts om te kunnen controleren op eventuele progressie.
Je verwacht een conductief gehoorverlies, niet alleen door de OME, maar ook door de myringo-incudopexie.

Commentaar: Linda Schot kno-arts
Inzending : 23-03-2018
Door: Wouter de Wolf B

next arrow
Otitis media 1
Otitis media 1
Otitis media 2
Otitis media 2
Otitis media 3
Otitis media 3
Otitis media 4
Otitis media 4
Otitis media 5
Otitis media 5
Otitis media 6
Otitis media 6
Otitis media 7
Otitis media 7
previous arrow
next arrow

Audiciensinfo:

Redactie:

Ed de Geus
Wouter de Wolf

E-mail:

redactie@audiciensinfo.nl

Uw inzending:

Heeft u interessant les- of trainingsmateriaal dat u ter beschikking van andere audiciens wilt stellen?

Neem dan contact op met Ed de Geus om hiervoor een plekje te reserveren op audiciensinfo.nl.

Stuur materiaal in

Mailing list:

Wenst u op de hoogte te blijven van onze laatste foto's/artikelen?

Abonneer u dan op onze mailinglist.