previous arrow
OME 2
Otitis Media met Effusie (OME) 2

Dit een mooie opname van een linker trommelvlies met daarachter luchtbellen in het vocht.
De vloeistof bij OME (Otitis Medea met Effusie) is eiwithoudend en daardoor ontstaan er gemakkelijk luchtbellen indien er ook nog lucht in het middenoor zit of erin wordt gebracht.
Indien volwassenen een eenzijdige OME hebben moet ook de neuskeelholte bekeken worden of er aan de aangedane zijde een belemmering van de buis van Eustachius te ontdekken is.
Ook een te wijde buis van Eustachius kan een oorzaak zijn van het OME beeld, het is dan zaak om bij het snuiten van de neus overdruk in de neus en neuskeelholte te vermijden door bij het snuiten slechts één neusgat af te sluiten en pas daarna het andere neusgat schoon te blazen.

Commentaar: Hans Themans
Inzending : 16-6-2011
Door: Brenda Poismans - Timmermans B

OME 1
Otitis Media met Effusie (OME) 1

Het gaat hier om een rechter oor. Het trommelvlies is nog intact. De foto laat een beeld zien van een Otitis Media met Effusie (OME) en intrekkingen in koepelholte en achter-boven kwadrant van het trommelvlies, deze laatst genoemde intrekking maakt dat trommelvlies op het lange been van de incus is gaan liggen (myringo-incudopexie). Niet pluis, om meerdere redenen!
In de eerste plaats een OME, bij een kind veel voorkomend, bij een volwassene altijd verdacht voor een probleem in de neus of nasopharynx, bijvoorbeeld een carcinoom. Doorsturen dus.
De intrekkingen duiden op een langer bestaand probleem, een intrekking in de koepelholte geeft risico op een cholesteatoom en bij dit oor met een OME (dus buis van Eustachius probleem) een reëel toekomstperspectief. Ook de intrekking in het achter-boven kwadrant duidt op een langer bestaand probleem. Het beeld dient bekend te zijn bij de behandelend arts om te kunnen controleren op eventuele progressie.
Je verwacht een conductief gehoorverlies, niet alleen door de OME, maar ook door de myringo-incudopexie.

Commentaar: Linda Schot kno-arts
Inzending : 23-03-2018
Door: Wouter de Wolf B

next arrow
OME 2
OME 2
OME 1
OME 1
previous arrow
next arrow

Audiciensinfo:

Redactie:

Ed de Geus
Wouter de Wolf

E-mail:

redactie@audiciensinfo.nl

Uw inzending:

Heeft u interessant les- of trainingsmateriaal dat u ter beschikking van andere audiciens wilt stellen?

Neem dan contact op met Ed de Geus om hiervoor een plekje te reserveren op audiciensinfo.nl.

Stuur materiaal in

Mailing list:

Wenst u op de hoogte te blijven van onze laatste foto's/artikelen?

Abonneer u dan op onze mailinglist.