Casus H.M.

H.M.

vrouw

39

Client komt bij ons via Isalakliniek met een Pento audiogram. Hoort slechter, heeft ook iets last van oorsuizen. Heeft lage tonen verlies en iets in het hoog. Gehoor is langzamerhand verslechterd, voor de client en voor KNO is de oorzaak van de slechthorendheid onbekend. Op het werk (planning ziekenhuisbedden) is het erg lastig met vergaderingen.

Mevr. moet veel met teams vergaderen maar ook live vergaderingen. Wil hiervoor hoortoestellen. Komt bij ons via KNO/Pento, is voor ons dus wel pluis.

Pluis maar iets afwijkend trommelvliesbeeld.

Wat zie ik op het rechter trommelvliesbeeld? De wat gele achtergrond. Promotorium?

Hans Joustra

Diti is bdz inderdaad het promontorium. Ik vind het twee normale trommelvliezen die erg mooi transparant zijn. Dat is mogelijk de reden voor de twijfel. Maar dus helemaal pluis

Foto's

Audiometrie