Casus P. van Z.

P. van Z.

Man

71

Cliënt heeft 3 jaar geleden hoortoestellen gekocht. Is bekend met een licht gemengd gehoorverlies. Otoscopie bij aanpassing gesloten trommelvlies met gedekte perforaties bdz. Verder geen bijzonderheden. 
Heeft nu sinds enige tijd pijn in zijn linker oor gehad. Heeft dit ook eerder gehad. Sinds kort komt er af en toe wat vocht uit, maar is de ergste pijn wel verdwenen. Heeft bovendien het idee dat hij slechter is gaan horen.

Linker oor is rood, doet/deed pijn en vertoont een forse perforatie in achter-boven en achter-onder kwadrant. Het ziet er nat uit. Audiogram vertoont links een wat grotere air bone gap dan enkele jaren geleden.

Waarschijnlijk de uitwerking van een acute middenoorontsteking, want is gezwollen, nat en doet pijn. Doorverwezen naar huisarts voor meer expertise en eventuele verwijzing naar kno. Advies om het toestel op dit oor tijdelijk niet te dragen. Na genezing oor nieuwe audiometrie en eventueel her-instellen hoortoestel en herbeoordeling venting.

Is mijn conclusie juist en mijn handelen conform gedragscode?

Wouter de Wolf

Commentaar kno

Foto's