Team

Hieronder bekendmaking van het team dat Audiciensinfo in de lucht houdt:

 

Dr. H.H. Themans
Als eerste noemen wij Hans Themans. Hij is een van de grondleggers van Audiciensinfo.nl. Helaas is Hans in augustus 2017 overleden. Hans was gepensioneerd KNO-arts en bij vrijwel iedere audicien in Nederland wel bekend van de diverse opleidingen en trainingen waar hij les heeft gegeven.
Hij heeft een groot deel van de ontwikkeling van het lesmateriaal (otoscopi-e-learning) voor zijn rekening genomen. Ook heeft hij de diverse animatiefilmpjes helpen ontwerpen en van commentaar voorzien.
Tot slot zijn vrijwel alle otoscopiebeelden die voor augustus 2017 van audiciens werden ontvangen, door hem van commentaar voorzien.

 

Dr. J. Joustra

Hans Joustra is als KNO-arts werkzaam geweest in het OLVG te Amsterdam. Zijn expertise en belangstelling lagen altijd in "oren en gehoor".
Tijdens de nascholing inzake "Otoscopie, Anatomie en Pathologie" die veel ervaren audiciens hebben moeten volgen, heeft hij ook een groot aantal trainingen voor zijn rekening genomen.

Hij geeft thans het commentaar op door audiciens ingezonden otoscopiebeelden.

 

Ed de Geus

Ed is audicien bij Second Opinion hoortoestellen te Harderwijk en Haarlem. Vrijwel de gehele technische realisatie, voor wat betreft de animatie- en instructiefilms, alsmede de bouw en het onderhoud van de hele website, komt voor zijn rekening.

Ook is hij contactpersoon voor de website.

 

Wouter de Wolf,

Wouter is eveneens audicien bij Second Opinion.
Ed en Wouter geven samen trainingen aan audiciens. Bijvoorbeeld de Second Opinion Casuïstiek training en de Tri-training.

Wouter heeft veel teksten op de site geredigeerd en veel invloed gehad op de vormgeving van de website.

 

Heel veel inzenders van foto's

Tot slot bedanken we heel veel audiciens voor het inzenden van de vele, soms prachtige otoscobeelden. Deze zijn overigens nog steeds van harte welkom voor verdere uitbreiding van de site.

Wilt u ook een foto insturen, klik dan hier.