Vraag 20:                                                     Terug naar entree

Anamnese:

Deze jongeman is geboren met deze ontsierend afwijking van de oorschelp beiderzijds.
Hij is nu op een leeftijd gekomen dat hij hiermee geplaagd gaat worden.
Daarom is het
jongetje nu zelf ook gemotiveerd, om een oorschelp correctie uit te laten voeren.
Dat betekent dat nu de tijd rijp is om de KNO-arts of de plastisch chirurg om hulp te vragen.

Vraag:
Welke twee anatomische delen van de oorschelp moeten door de chirurg gecorrigeerd worden?

De anthelix en de lobulus
De scapha en de antitragus
De concha en de cymba conchae
De concha en de anthelix