Vraag 16:                                                     Terug naar entree

 

Anamnese:
Dit allerliefste knaapje heeft de oren van zijn vader geërfd. Moeder is daar niet blij mee
en wil er wat aan laten doen. Het knaapje is zich nog niet bewust van zijn ontsierende
oorschelpen. De artsen adviseren moeder om te wachten tot het jochie zelf met de vraag
komt, dan is hij ook gemotiveerd om een operatieve correctie te ondergaan, want
vastplakken van de oren heeft geen aantoonbaar effect gehad zoals je ziet.

Vraag:
Welke vouw in de oorschelp is niet normaal ontwikkeld?

De incisura intertragica
De anthelix
De helix
De antitragus