Vraag 13:                                                     Terug naar entree

Anamnese:
Dit “frutseltje” zit al zolang hij zich kan herinneren op zijn oorschelp zonder dat groei,
of verzwering, of ontsteking en pijn is ontstaan. Je cliënt zit er voortdurend aan te
peuteren als hij diep in gedachten is, zijn moeder vroeger en zijn vriendin nu ook,
ergeren zich daar dan voortdurend aan. Zij corrigeren hem dan ook herhaaldelijk
wat hem dan weer irriteert. Dus wil hij er vanaf.

Vraag:
Op welk deel van de linker oorschelp zit dit "frutseltje" ?

Dit zit op de plaats van de tuberculum auriculae
Het zit op de scapha
Het zit op de helix
Het zit op het crus helicis