De otoscopieroutine"

De meeste audiciens kijken veelal routinematig in het oor van hun cliënt. In praktijk komt het er vaak op neer dat ze controleren of de gehoorgang niet geblokkeerd is door cerumen.

Afdruk maken

Voor het maken van een afdruk is het echter ook van belang om de vorm en diameter van de gehoorgang goed in te schatten. Daarnaast moet beoordeeld worden of er geen vormafwijkingen zijn, waardoor de afdruk, na uitharding, normaal uit het oor genomen kan worden.

Triage

Bij triage moet de audicien bepalen of er sprake is van ongebruikelijke zaken t.a.v het buitenoor, de gehoorgang en het trommelvlies, op basis waarvan de cliënt verwezen zou moeten worden naar een KNO-arts. Zo'n inspectie kan het beste routinematig en volgens een vast patroon worden verricht, zodat de audicien alle te beoordelen onderdelen goed geobserveerd heeft en gecontroleerd heeft op afwijkingen.

Routinematig controleren

Dr. Themans is KNO-arts en heeft in de loop der jaren veel audiciens getraind in het otoscopiëren van oren. Hij heeft daarvoor een bepaalde volgorde van beoordelen bedacht. Op zijn manier worden alle onderdelen van het oor, in een soort routine in beeld gebracht, zodat er niets vergeten wordt. Deze werkwijze heeft hij bedacht voor zowel de oorschelp (de oorschelproutine), als voor de gehoorgang en het trommelvlies (de otoscopieroutine).
Hiernaast kunt u deze routines gedemonstreerd krijgen door een van de koppelingen te kiezen.


De routines