Corpus alienum

     
 

Heeft u ook een mooie foto van
"iets vreemds"
in een gehoorgang? STUUR HEM
NU IN !

7 8 9

4 5 6
1 2 3
     Meer otoscopie


Alleen zoeken op onze website