Disclaimer

Disclaimer

Hans Themans en Ed de Geus hebben elkaar leren kennen in het onderwijs. Uit dien hoofde bleek een bepaalde samenwerking logisch. De kijk op het vak van audicien, vanuit de visie van een KNO-arts, blijkt lang niet altijd gelijk te zijn aan de wijze hoe een audicien naar oren kijkt.

Door veel met elkaar te praten en gezamenlijk lesmateriaal te bouwen is het onderlinge begrip voor kennis en kunde steeds verder toegenomen.

Gezamenlijk werden een aantal praktijkopdrachten en oefeningen tot stand gebracht die behoefte hadden aan een voor alle audiciens bereikbare plaats op het internet. Gezocht werd naar een plaats die geen commerciële, maatschappelijke of beroepsmatige bindingen met andere disciplines had en dus onafhankelijk informatie kon verstrekken naar alle betrokkenen in het werkveld van de audicien.
Omdat deze plek moeilijk te vinden was, hebben we toen (in 2005) besloten er zelf een te bouwen en dat is uiteindelijk de site geworden waar u nu naar kijkt. Ook andere docenten en trainers zouden hiervan gebruik kunnen maken.

Het aanbod van onafhankelijke informatie, hopen wij in te kunnen vullen met hulp van audiciens, die ook zelf materiaal aanleveren.

Heeft u als bezoeker en/of audicien goede ideeën, dan vernemen wij die graag van u op: redactie@audiciensinfo.nl

 

Met vriendelijke groeten

Hans Themans en Ed de Geus