Doelstelling

Audiciensinfo heeft als doelstelling om informatie te verstrekken aan alle beroepsgroepen die actief betrokken zijn bij de revalidatie van slechthorenden. Ons streven is deze informatie aan te leveren op het gemiddelde niveau van audiciens.

Audiciensinfo kent geen winstoogmerk en wordt gerund door een aantal enthousiaste vrijwilligers.

De informatie die u op deze site aantreft, is bijeengebracht door verschillende auteurs. Daarnaast hebben een groot aantal audiciens een bijdrage geleverd middels inzending van foto's of artikelen.

De informatie die op audiciensinfo.nl te vinden is, kent geen eigendomsrechten en is dus vrij te gebruiken.

Audiciensinfo is oorspronkelijk opgericht voor het verspreiden van educatief materiaal t.b.v de twee audiciensopleidingen in Nederland. Door de tijd heen is steeds meer nadruk komen te liggen op otoscopie.
Andere disciplines kunnen echter ook een plek op deze site vinden.
Wilt u met ons samenwerken, neem dan contact op met de redactie.

Sideletter

Onze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebouwd. De inhoud is door diverse deskundigen gecontroleerd.

Alle informatie op deze site
is vrij te gebruiken voor trainings- en onderwijs-doestellingen.

Voor mogelijke fouten op de site, net zo min als voor de eventuele gevolgen daarvan, aanvaardt audiciensinfo.nl geen enkele aansprakelijkheid.

Heeft u een fout gevonden of geconstateerd, dan vernemen wij dat graag van u per mail