Casusïstieken

In deze rubriek willen we graag ruimte maken voor casuïstieken die enerzijds met otoscopie en pathologie te maken hebben en anderzijds ook het bijbehorende gehoorverlies tonen.

De foto's en audiometrie zijn verzameld door audiciens; het commentaar op het pathologische deel van de casus wordt gegeven door een KNO-arts.

Wij hopen de komende tijd meer casuïstieken van audiciens te mogen ontvangen.

Kies hiernaast een van de casuistieken

Meer casuïstieken


Alleen zoeken op onze website