Casus 1

 
Otoscopie
 
 
 
Toonaudiometrie
 
 
 
Spraakaudiometrie
 
 
 
Toelichting

Het rechter oor toont een fraaie en droge radicale holte waarin nog duidelijk de stapes aanwezig is. Helaas is het trommelvlies, voor zover nog aanwezig, bijna volledig adherent (=verkleefd met de onderlaag, dit is de buitenzijde van het binnenoor). Het audiogram rechts toont een gemengd verlies, bij 2000 Hz vnl. perceptief en in tussen 4000 en 6000 Hz (eigenlijk te hoog) een forse lawaaidip. Mogelijk het gevolg van het lawaai trauma van de radicale operatie, en/of een toxische beschadiging van ontstekingsmateriaal.

Het linker oor toont hoogst waarschijnlijk eveneens een gedeeltelijk adherent trommelvlies vooral in het achterboven kwadrant met mogelijk plaatselijk een verkleving van het restant trommelvlies met het kopje van de stapes. Niet uit te sluiten is een mogelijke perforatie in het achterboven kwadrant vlak boven de stapes. Het audiogram toont een geleidingsverlies links dat zou kunnen duiden op een vrijwel totaal gefixeerd gehoorbeentje (stapes). Ook hier mogelijk in het zeer hoog een lawaai beschadiging of een toxische beschadiging van ontstekingsmateriaal.


Commentaar: (Dr. H.H. Themans)
Inzending : 1-2-2016
Door: Brenda

Meer casuïstieken


Alleen zoeken op onze website