Welkom bij Audiciensinfo.nl

Deze pagina is in het leven geroepen als platform voor informatie- en educatiemateriaal, voor iedereen die professioneel met slechthorenden werkt.
Ons platform bevat veel les- en demonstratiemateriaal. Dit op het gebied van audiometrie, otoscopie, REM/VSM en triage.

Deze informatie is vrij toegankelijk en mag ook vrij gebruikt worden voor onderwijs en trainingsdoeleinden.

Veel informatie is door Nederlandse audiciens aangedragen, waarna verzameld en gerubriceerd door Ed de Geus. Voor de rubriek Otoscopie werd tot augustus 2017 nauw samengewerkt met Hans Themans (KNO-arts). Helaas is Hans op 22 augustus 2017 overleden. Zijn taken werden daarna overgenomen door Hans Joustra, eveneens gepensioneerd KNO-arts.

Wij zijn voortdurend bezig met de optimalisatie van onze site en staan open voor nieuwe ideeen en stellen uw inzending c.q. bijdrage bijzonder op prijs.

 

UW INZENDING

Heeft u interessant les- of trainingsmateriaal dat u ter beschikking van andere audiciens wilt stellen?
Neem dan contact op met Ed de Geus om hiervoor een plekje te reserveren op audiciensinfo.nl

Stuur materiaal in